/24

Vandring mot Ljuset (Walk towards the Light), 2015

Marble from Kolmården and Carrara

40 x 32 x 25 cm